Tradičný marketing vs online marketing


V dnešnej dobe ak majú dvaja ľudia rovnakú myšlienku môžu je realizovať dvomi spôsobmi. Pomocou tradičného marketingu a online marketingu.

Pre  tradičný marketing je typické poskytovanie služieb 5 dní v týždni a 8 hod. denne a využíva sa pri oslovovaní lokálneho trhu kde môže priniesť počiatočný úspech. Pre propagáciu tradičného marketingu sa používa príprava tlačených materiálov, inzercia v novinách, časopisoch, bilboardy, rozhlas.

On line marketing – Pracuje 7 dní v týždni 24 hodín denne. Využíva sa pri oslovovaní globálneho trhu. Ne­ria­di sa sta­rý­mi pra­vid­la­mi mar­ke­tin­gu, kto­ré sú za­lo­že­né na sys­té­me vy­ru­šo­va­nia.  Pri online marketingu môžeme k propagácií našich výrobkov, alebo služieb použiť viacero metód. Základné sú webová stránka, eshop, sociálne siete, email marketing, reklamné kampane.
internet-marketing-vs-traditional-methods

Webová stránka – Vytvorenie kvalitnej webovej stránky je základným krokom k úspešnej propagácii Vašej firmy Vaši zákazníci pred samotným nákupom zbierajú informácie. Hľadajú hlavne na internete a porovnávajú. (cenu, lokalitu, referencie…). Ak Vás na internetových stránkach nenájdu, zacielia svoju pozornosť na Vašich konkurentov.

Eshop – Je skvelý pomocník a jeho obstaraním si uľahčíte množstvo práce. Pomocou eshopu môžete osloviť širší okruh potencionálnych zákazníkov, rozšíriť predaj do zahraničia, ušetriť  za prevádzkové náklady (voda, energie, nájom, …), ušetriť čas.

Sociálne siete – Sociálne siete sú trendom a neodmyseľne patria k modernému biznisu. Pomáhajú pri nadväzovaní nových kontaktov a udržujú pozornosť našich stálych zákazníkov.

Email marketingModerný nástroj k hromadnému odosielaniu emailov. Posilňuje Vašu značku a umožňuje Vám budovať lepší vzťah s Vašimi zákazníkmi.

Reklamné kampane – Najrozšírenejšie reklamy na internete sa realizujú cez Google, Facebook a Etarget. Sú to cielené reklamy, ktoré Vám privedú nových zákazníkov.

 Ak rozmýšlate, že zapojíte niektorú činnosť do Vášho podnikania radi Vám s tým poradíme.

Copyright © 2011 - 2021 NajReklama s.r.o. | ochrana osobných údajov