Zákonom stanovené povinnosti eshopu – aktualizované podľa GDPR


povinnosti eshopu

Ak chcete mať istotu, že Váš bude „košér“ z pohľadu platnej legislatívy vrátane nových nariadení vyplývajúcich z GDPR, určite by ste nemali podceniť nasledovný zoznam povinností.

V prípade, že sa rozhodnete pre eshop od nás, všetky uvedené náležitosti vrátane vzorových dokumentov budete mať zapracované bezplatne.

Ochrana osobných údajov

ochrana osobnych udajovSúčasťou všeobecných obchodných podmienok musí byť článok o tom, ako nakladáte s osobnými údajmi zákazníka a aké osobné údaje spracovávate. Ak osobné údaje zákazníka poskytujete tretím stranám, potrebné je ich vymenovať. Napr. porovnávače cien, platobná brána, prepravca a pod.

Ak rozosielate newsletter zákazníkom, ktorí nevytvárali objednávky, ste povinní informovať ich o tom v samostatných podmienkach spracovania osobných údajov.

Zamestnancom, ktorí budú pracovať s eshopom musíte dať podpísať záznam o poučení spracovania osobných údajov, taktiež budete musieť viesť záznam o spracovateľských činnostiach.

Pre lepšie zabezpečenie prenášaných údajov pri registrácii/vytváraní objednávky slúži takzvaný SSL certifikát (zelený zámok pri adrese web stránky).

Požiadavky: správna formulácia VOP, správna formulácia samostatných podmienok pre rozosielanie newslettera, správne nastavenie zabezpečenia eshopu (SSL certifikát), poučenie oprávnenej osoby (podpísaný záznam o poučení), vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach (vytlačený a archivovaný záznam).

Súbory cookies (aktualizované v roku 2022)

cookiesV roku 2022 prišlo do platnosti nariadenie, podľa ktorého už nestačí zobrazovať iba informačnú lištu. Potrebné je od zákazníka vyžiadať konkrétne súhlasy s typmi súborov cookies, ktoré plánujete ukladať.

Ak máte v eshope nasadený napríklad merací kód Google analytics, zákazník Vám musí dať súhlas na jeho používanie. Ak súhlas nedá a akceptuje iba základné cookies, merací kód nemôžete používať a teda ani zaznamenávať návštevnosť za pomoci tejto služby.

Túto problematiku riešia spoplatnené externé systémy (napr. cookiesbot), v rámci nášho eshopového riešenia máme spracované funkčné rozšírenie, ktoré podľa udelených súhlasov povoľuje / zakazuje konkrétne typy služieb, ktoré cookies používajú.

Samozrejmosťou je aj samostatná informačná stránka, s vysvetlením aké typy súborov cookies používate, na čo slúžia + možnosť zmeniť súhlasy, ktoré ste pri prvej návšteve eshopu dali.

Požiadavky: správna formulácia VOP, zobrazovanie „cookies boxu“ s možnosťami.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

odstupenie od kupnej zmluvyZákazník má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Vašou povinnosťou je upozorniť zákazníka na všetky náležitosti, na základe ktorých môže odstúpenie vykonať, ako postupovať, aké náklady plynú zákazníkovi a aké Vám.

Pre odstúpenie musíte zákazníkovi sprístupniť patričný formulár.

Požiadavky: správna formulácia VOP, pdf formulár pre odstúpenie od zmluvy, doplnenie potvrdzovacích emailov.

ako zalozit eshop

Reklamácia tovaru

reklamacia eshopĎalšou Vašou povinnosťou je informovať zákazníka o podmienkach reklamácie. Ak predávate aj špeciálny tovar (napr. potraviny, použitý tovar), upozorniť zákazníka na špeciálne podmienky reklamácie.

V podmienkach by nemali chýbať informácie o spôsobe posielania tovaru (že nepreberáte dobierky), že náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu znáša spotrebiteľ, informácie o 30 dňovej lehote pre vybavenie reklamácie a pod.

Požiadavky na eshop: správna formulácia VOP, reklamačný poriadok

Kontaktné informácie

kontaktne udaje eshopEshop by mal obsahovať minimálne emailový, ideálne aj telefonický kontakt na prevádzkovateľa. Samozrejmosťou sú zverejnené kompletné fakturačné údaje, vrátane zápisu v príslušnom obchodnom registri, kontakty na príslušný inšpektorát SOI.

Ak máte prevádzku, na ktorej je možný osobný odber tak aj adresa prevádzky vrátane jej otváracích hodín. Ak umožňujete platbu prevodom tak aj číslo účtu vo formáte iban.

Objednávkový proces, registrácia

objednavka eshopPri vytváraní objednávky musíte zákazníkovi umožniť voľbu spôsobu dodacej metódy aj s uvedenou cenou za prepravu + platobnej metódy. Pred odoslaním objednávky by mal eshop zobrazovať sumarizáciu objednávky.

Taktiež nemôžete nastavovať predvolene zaškrtnuté pole s prihlásením na odber noviniek. Vedľa zaškrtávacieho poľa by malo byť umiestnené správne formulované prehlásenie so súhlasom s odberom noviniek a z tohto prehlásenia odkazovať na samostatné podmienky ochrany osobných údajov (novinka podľa gdpr).

Poslednou povinnosťou je formát tlačidla pre potvrdenie objednávky. Malo by byť v tvare „záväzne odoslať objednávku s povinnosťou platby„, nie len „odoslať“.

Potvrdzovacie emaily

notifikacne emailyEshop musí zákazníkovi po vytvorení objednávky odoslať notifikačný email o obdržaní objednávky, v ktorom bude zosumarizovaná celá objednávka.

Konkrétne: spôsob dodania + platby, fakturačné údaje + kontakt na dodávateľa, štandardná dodacia lehota, jednotlivé položky z objednávky + priložené dôležité informácie ako sú obchodné podmienky a tlačivo pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

alternativne riesenie sporovIde o povinnosť eshopu umožňovať zákazníkom alternatívne riešenie sporov. V preklade to znamená, že ak z nejakého dôvodu vznikne medzi Vami (tj. prevádzkovateľom eshopu) a zákazníkom (spotrebiteľom) nejaký spor, mali by ste mať k dispozícii tretiu stranu, ktorá tento spor dokáže vyriešiť.

Požiadavky:  správna formulácia VOP

 

Eshop od nás spĺňa zákonom stanovené povinnosti. V cene:

 • nastavenie súhlasov pre spracovanie cookies (zmena z roku 2022) + zásady používania cookies,
 • splnené GDPR náležitosti,
 • vzorové obchodné podmienky,
 • vzorový reklamačný poriadok,
 • vzorové podmienky pre spracovanie osobných údajov,
 • vzorové podmienky pre spracovanie osobných údajov pre rozosielanie newslettera,
 • vzorové podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku + formulár pre odstúpenie od zmluvy,
 • záznam o poučení oprávnenej osoby (tlačivo, ktoré dáte podpísať zamestnancom),
 • záznam o spracovateľských činnostiach (sumárny dokument, potrebné archivovať v písomnej podobe),
 • valídny proces vytvorenia objednávky + potvrdzovací email so všetkými potrebnými prílohami,
 • kontaktnú stránku so všetkými náležitosťami.

Eshop Vám vieme zhotoviť už od 990€, viac info..

Kontaktujte nás na info@najreklama.sk alebo telefonicky 0902 749 763, bezplatne Vám poradíme ako začať.

Copyright © 2011 - 2021 NajReklama s.r.o. | ochrana osobných údajov