Info podnikanie – ako na to ?


info podnikanie

Info podnikanie je v zahraničí už dobre rozbehnutý fenomén, pomaly sa aj medzi Slovákmi zvyšuje počet info podnikateľov. Pri info podnikaní ide už z názvu o speňaženie informácií, ktorými daný info podnikateľ disponuje. Je jedno či sú to informácie technického, humanitného alebo iného charakteru. Podstata je v tom, že každý info podnikateľ by mal mať svoje know how, ktoré je niečim špecíalne a ktoré chce ďalej predávať.

Najčastejšie info podnikatelia svoje informácie predávajú formou e-bookov, prémiových videí, prémiovému prístupu ku článkom a inými online kanálmi. Podstata každého info podnikania je v ponúknutí časti vedomostí zdarma ako lákadlo, zvyšok ponúknuť už formou spoplatneného obsahu.

Ako základ slúži pre každého info podnikateľa prezentačná web stránka, kde sprístupňuje časť svojho know how zdarma. Väčšinou sa jedná o tzv „squeeze page„, teda web stránku, ktorá má za úlohu upútať pozornosť a získať emailový kontakt ako výmenu za prístup k časti lákavého obsahu. Napr. po zadaní emailovej adresy Vám zašlú na email ebook, audiobook alebo podobný informačný obsah.

Práve práca s takto získanými emailovými adresami je druhá polovica úspechu info podnikania. Pre zjednodušenie práce ako aj celú automatizáciu získavania kontaktov slúžia rôžne profesionálne nástroje akými je napríklad technické riešenie na zabezpečenie email marketingu. Ideálne je ak je takáto squeeze page prepojená s email marketingovým nástrojom. Toto prepojenie za Vás zbiera emailové kontakty non stop a bez nutnosti Vášho zásahu.

S našimi službami Vám zabezpečíme squeeze page aj profesionálny nástroj na správu email marketingu. Stačí nás kontaktovať.

Vašou úlohou je teda len pripraviť hodnotný obsah – tzv. info produkty a následne nevnucovanou komunikáciou ho Vašej databáze kontaktov postupne sprístupňovať. Kľúčom je nepredávať hneď, najprv ponúknuť časť informácií, zdarma, snažiť sa pomôcť a až na koniec prejsť k predaju.

Pre predaj Vašich info produktov vám najčastejšie poslúži spoplatnený prístup k Vašej web stránke. Aj toto Vám dokážeme kompletne zastrešiť. Stačí nás kontaktovať.

Zhrnieme si teda základné nástroje pre info podnikanie:

  • squeeze page pre získanie kontaktu a vzbudenie záujmu
  • email marketingový softvér pre automatické rozosielanie emailov
  • web stránka s plateným prístupom

Všetky spomínané služby Vám v prípade záujmu zabezpečíme a navzájom prepojíme tak, aby fungovali ako komplexný nástroj pre Vaše info podnikanie !

Copyright © 2011 - 2021 NajReklama s.r.o. | ochrana osobných údajov